RAČUNOVODSKE STORITVE Z OSEBNIM PRISTOPOM

Imamo oseben pristop do strank, svoje znanje nenehno nadgrajujemo, ter tako nudimo kvalitetne storitve svojim strankam.

Razpolagamo s sodobno informacijsko tehnologijo, ki omogoča našim strankam dnevne vpoglede v svoje poslovanje.

Naše storitve opravljamo za:

 • samostojne podjetnike

 • mala in srednja podjetja d.o.o.

 • društva

 • kmetije

V našem podjetju, za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,

 • analitična evidenca saldakontov,

 • obračun plač,

 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,

 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,

 • refundacija bolnišk, prispevkov,

 • vodenje plačilnega prometa,

 • izpisi odprtih postavk,

 • obračun davka na dodano vrednost,

 • vodenje davčnih evidenc,

 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,

 • izdelava medletnih bilanc,

 • izdelava zaključnega računa,

 • vodenje blagajne,

 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,

 • izdelava poročil za Banko Slovenije,

 • poročanje intrastat,

 • izdelava statistike finančnih računov,

 • obračun obresti,

 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,

 • telefonska izterjava dolga,

 • podaja predlogov izvršb dolžnikov,

 • računovodstvo na terenu (naš računovodja v vašem podjetju),

 • pomoč pri vzpostavitvi davčne blagajne,

 • razne druge storitve po želji stranke.